آغاز یک داستان

الفبایی‌ها (فعالین دوره دانشجویی)

ادمین‌های تشکیل دهنده کانال الفبا محمدرسول سرهنگی – اویس اکبری – صالح آیینی – میلاد ذوالفقاری
پیگیری پیام‌های دانشجویی و ارتباط با مسئولین محمدرسول سرهنگی – میلاد ذوالفقاری
همکاری در حمایت از برنامه‌ خیریه خودجوش دانشجویی صالح آیینی – حسن رفیعی – محمدجواد پورسلیمانی – سعید سنایی – علی دهقانی – صابر شفیعی
همکاری برای ساخت پادکست علیرضا ناظم – کیمیا زارعی – فائزه قربانی – حانیه سلیمی – رسول اکبری
داور در مسابقات عکس «دانشگاه زیبای من» اویس اکبری – محمدرضا خوش‌نیت – علی دهقانی – مهسا دینی – مهدیه توفیقی – سما معتمد – صالح آیینی – محمدرسول سرهنگی
کسانی که در مقاطع مختلف به الفبا کمک کرده‌اند مهدی پایدار – محمدرضا شیری – هدی داوری – مهسا شجاعی – علی روزبهانی – رضا مرادی – پوریا بابایی‌پور – مسعود الماسی
دکمه بازگشت به بالا