مصاحبه ناشناس

“مصاحبه ناشناس” مجموعه گفتگوهای اختصاصی پایگاه خبری الفبا با گروه‌های مختلفی از مردم درباره موضوعات و اتفاقات مختلف است. این مصاحبه‌ها بیشتر در حوزه مسائل اجتماعی است.

دکمه بازگشت به بالا