درباره نقشه شفافیت

«نقشه شفافیت» به مثابه یک نقشه هوایی با دید کلان‌نگر، مؤلفه‌های مختلف ناظر به شفافیت حوزه‌های مختلف را ارزیابی کند تا تصویری جامع را نشان‌ دهد. شناسایی مؤلفه‌های مختلف شفافیت در حوزه‌های مختلف، دسته‌بندی و ارائه توضیحاتی پیرامون آن‌ها و سرانجام ارزیابی میزان تحقق شفافیت ناظر به آن مؤلفه از ویژگی‌های این نقشه است. الفبا در این کار از پژوهش‌های علمی اندیشکده شفافیت برای ایران استفاده ‌می‌کند.

نقشه شفافیت شورای شهر همدان

شورای شهر همدان
شورای اسلامی شهر همدان – دوره ششم
شفاف غیر شفاف نیمه شفاف
8 32 6

نمای کلی شفافیت

محور

شاخص

وضعیت

مشخصات محتوایی جلسات

پخش زنده تصویری جلسات علنی

ارائه نمی‌شود (صرفا جلسات ارائه برنامه‌های کاندیداهای شهرداری از اینستاگرام پخش شده است.)

پخش زنده صوتی جلسات علنی

ارائه نمی‌شود.

پخش زنده تصویری بدون صوت جلسات غیر علنی

ارائه نمی‌شود.

آرشیو فیلم جلسات

ارائه نمی‌شود.

آرشیو صوت جلسات

ارائه نمی‌شود.

اجازه حضور خبرنگاران

حضور مستمر خبرنگاران و فعالین رسانه‌ای

اجازه حضور فعالین دانشجویی و اجتماعی

امکان حضور با هماهنگی روابط عمومی شورا

مشروح مکتوب مذاکرات

ارائه نمی‌شود.

مصوبات

ارائه مصوبات در سایت اما با تاخیر چند ماهه

آرای اعضا

ارائه نمی‌شود.

مشخصات شکلی جلسات

برنامه و دستور جلسات علنی

ارائه نمی‌شود.

برنامه و دستور جلسات غیرعلنی

ارائه نمی‌شود.

اسامی مدعوین جلسات علنی

ارائه نمی‌شود.

اسامی مدعوین جلسات غیرعلنی

ارائه نمی‌شود.

حضور و غیاب جلسات علنی

ارائه نمی‌شود.

حضور و غیاب جلسات غیرعلنی

ارائه نمی‌شود.

تأخیر و تعجیل اعضا

ارائه نمی‌شود.

شفافیت اعضا

مشخصات عمومی نمایندگان

تنها اسامی و تصویر نمایندگان در دسترس است.

سوابق پیشین اعضا

ارائه نمی‌شود.

سمت‌های فعلی اعضا

صرفا عضویت در کمیسیون‌های شورا در دسترس است.

نحوه دسترسی مردم به اعضا

ارائه نمی‌شود.

اموال و دارایی‌های اعضا (داوطلبانه)

صرفا توسط 3 نفر از اعضای اعلام شده است.

حقوق و مزایای اعضا (داوطلبانه)

ارائه نمی‌شود.

توصیه‌نامه‌ها

ارائه نمی‌شود.

هدایای دریافتی (داوطلبانه)

ارائه نمی‌شود.

سفرها و مزایای مسافرتی (داوطلبانه)

ارائه نمی‌شود.

اعلام تعارض منافع (داوطلبانه)

صرفا توسط دو نفر اعلام شده است.

کمیسیون‌ها

ساختار

صرفا نام رئیس و اعضای کمیسیون‌ها مشخص است.

برنامه و دستور جلسات

ارائه نمی‌شود.

حضور و غیاب اعضا

ارائه نمی‌شود.

مشروح مکتوب مذاکرات

ارائه نمی‌شود.

خلاصه مکتوب مذاکرات

ارائه نمی‌شود.

پخش زنده صوتی

ارائه نمی‌شود.

پخش زنده تصویری

ارائه نمی‌شود.

آرشیو صوت

ارائه نمی‌شود.

آرشیو فیلم

ارائه نمی‌شود.

ارائه گزارشات رسانه‌ای و خبری

انتشار خبر جلسه توسط روابط عمومی

امکان حضور خبرنگاران

حضور مستمر خبرنگاران و فعالین رسانه‌ای

امکان حضور فعالین دانشجویی و اجتماعی

امکان حضور با هماهنگی روابط عمومی شورا

آرای اعضا

ارائه نمی‌شود.

مرکز مطالعات و پژوهش‌ها

ساختار

مشخص بودن ریاست، هیات امنا، شوراها و کمیته‌ها و ماموریت و راهبردها

اطلاعات کارشناسان و پژوهشگران

قابل دسترسی در دسته‌بندی‌های مختلف

انتشار دستاوردهای پژوهشی

ارائه نمی‌شود.

بودجه و امور مالی

ارائه نمی‌شود.

شفافیت بودجه

شفافیت بودجه

ارائه نمی‌شود.

امور اداری

مشخصات عمومی کارکنان و پرسنل

ارائه نمی‌شود.

| آخرین بروزرسانی: 18 شهریور 1400 |

لینک کوتاه AlefbaHamedan.ir/?p=1799